rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

آفریقا فرانسه مالی پناهندگی پناهجویان

منتشر شده در • روزآمد شده در

«مرد عنکبوتی» در کاخ الیزه با امانوئل ماکرون دیدار کرد و به استخدام آتش نشانی فرانسه درآمد + ویدئو

media
ممودو گاساما، جوان ٢٢ سالۀ اهل مالی که بصورت غیرقانونی در فرانسه بسر می‌برد، روز دوشنبه در کاخ الیزه با امانوئل ماکرون دیدار کرد Thibault Camus/Pool via Reuters

یک جوان ٢٢ سالۀ اهل مالی که بصورت غیرقانونی در فرانسه بسر می‌برد، روز دوشنبه در کاخ الیزه با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد و زندگی او زیر و رو شد. وی که تا ٣٦ ساعت پیش از آن پناه جوئی غیرقانونی بود که هر لحظه امکان اخراج او از فرانسه وجود داشت، شنبه شب با سرعتی باورنکردنی در برابر چشمان حیرت‌زدۀ رهگذران از نرده‌ها و بالکن‌های ساختمانی در پاریس بالا رفت و خود را به طبقۀ چهارم رساند تا کودک ٤ ساله‌ای را که با چنگ انداختن به نرده بالکن در هوا معلق مانده بود، نجات دهد. شجاعت جوانی که رسانه‌ها از او با عنوان "اسپایدرمن" یاد می‌کنند، از هنگامی که ویدیوی این اقدام او منتشر شد، بر سر زبان‌هاست.


ممودو گاساما، که شنبه شب ٢٦ مه/ ۵ خرداد، از یکی از خیابان‌های محلۀ هجدهم پاریس می‌گذشت، صدای فریاد رهگذرانی را شنید که در پائین ساختمانی توقف کرده و با وحشت به بالا می‌نگرند. او نیز هنگامی که نگاه خود به بالا انداخت، کودک خردسالی را دید که بزحمت به نردۀ بالکن طبقۀ چهارم ساختمان آویزان است است و هر لحظه ممکن است به پائین پرت شود. ممودو گاساما بی‌آنکه لحظه‌ای درنگ کند با دست خالی و بدون هیچ حفاظتی همچون «مرد عنکبوتی» تنها در چند ثانیه خود را به کودک رساند و وی را به داخل بالکن کشید.

ویدیوی این عمل شجاعانۀ وی که توسط یکی از رهگذران گرفته شد و در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، موجی از تحسین و حمایت برانگیخت و انجمن‌ها و افراد بسیاری خواستار اعطای اجازۀ اقامت به وی شدند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از این فراتر رفت و صبح دوشنبه با "ممودو گاساما" در کاخ الیزه دیدار کرد. امانوئل ماکرون گفت که نه تنها دستور صدور اجازۀ اقامت برای او صادر شده و این کار همین امروز صورت می‌گیرد، بلکه اگر او مایل باشد می‌تواند تقاضای ملیّت فرانسوی کند و نیز به استخدام بخش غیرنظامی آتش نشانی پاریس در آید. ممودو گاساما، با خرسندی بسیار، این هر دو پیشنهاد را پذیرفت.

رئیس جمهوری فرانسه که بمدت ٤۵ دقیقه با او گفتگو کرد، تأکید نمود که «یک اقدام خارق‌العاده، پاداشی خارق‌العاده می‌طلبد» و از آنجا وی به اقدامی خارق‌العاده دست زده است، باید بدان پاسخی «خارق‌العاده» داد زیرا فرانسه قدردان «فداکاری و شجاعت» است.

امانوئل ماکرون یادآوری کرد که یک «پاسخ خارق العاده» استثنائی است و معیار سیاستی عمومی بحساب نمی‌آید. وی سیاست این کشور را در بارۀ مهاجرت و پناهندگی یادآوری کرد و گفت «اگر من اعلام کنم که همۀ [پناه‌جویان و داوطلبان مهاجرت] را می‌پذیریم، کشور توانائی پذیرش آنرا نخواهد داشت».

سیاست سخت‌گیرانۀ امانوئل ماکرون و وزیر کشور او "ژرار کُلُن"، در زمینۀ مهاجرت و پناهندگی مورد انتقاد انجمن‌های دفاع از حقوق پناه جویان قرار دارد.

فرماندۀ پلیس پاریس نیز به ممودو گاساما نشان طلائی و گواهی «شهامت و از خودگذشتگی» اعطاء کرد.

کودک ٤ ساله‌ای که این چنین توسط ممودو گاساما نجات یافته بود، در سلامت بسر می‌برد و از آنجا که مادر او اینک در پاریس نیست به نهاد حمایت از کودکان سپرده شد. پدر او که فرزند خردسال خود را تنها در آپارتمان رها کرده بود، بازداشت شد و برای بازجوئی در اختیار گُردان حفاظت از کودکان پلیس قرار گرفت. بگفتۀ مقامات قضائی او به «سهل انگاری در حفاظت از کودک» متهم و در برابر دادگاه جزائی محاکمه خواهد شد.