rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

چشم انداز روز حجاب اجباری زنان ایران حقوق بشر

منتشر شده در • روزآمد شده در

اعتراض به حجاب اجباری یک حق شهروندی است - گفتگو با نسرین ستوده

media
حقوقدان ایرانی نسرین ستوده نسرین ستوده

در بحبوحۀ جنبش اعتراضی که از دی ماه گذشته در ایران آغاز شد، اعتراض عمومی علیه حجاب اجباری در این کشور نیز رفته رفته گسترش یافت. مقامات رسمی ایران در قبال این اعتراض فراگیر مواضعی متناقض اتخاذ کرده اند. برخی همانند علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از اساس منکر حجاب اجباری در کشور شده اند و برخی دیگر همانند دادستان تهران و دادستان کل جمهوری اسلامی عدم رعایت حجاب اجباری را اقدامی غیر شرعی و غیرقانونی می دانند و هشدار می دهند که با معترضان به شدت رفتار خواهد شد.


نسرین ستوده، حقوقدان که وکالت برخی بانوان دستگیر شده معترض به حجاب اجباری را برعهده دارد، می گوید که شهروندان حق دارند بر اساس معیارها و استاندارهای بین المللی و قوانین جاری کشور ناخشنودی خود را از آنچه "قانون بد" می دانند ابراز کنند و عمل معترضان به حجاب اجباری مصداق اعتراض به یک قانون بد است.

او یادآور می شود که حتا نمایندگان مجالس شورای اسلامی ایران طی چهار دهۀ اخیر موفق نشدند مصادیق آنچه خود "حجاب اسلامی" می خوانند به روشنی مشخص کنند و تشخیص این مهم را که به نیمی از جمعیت کشور مربوط می شود بر عهدۀ سلایق و تلقی فردی ضابطان و مأموران پلیس گذاشته اند. نسرین ستوده در ادامه افزوده است که زنان ایران معتقدند که چنین حجاب اجباری آنان را از حق مدیریت جسم خود محروم ساخته است. نسرین ستوده در ادامه افزوده است که مقامات ایران در هر حال نمی توانند در قبال معترضان به حجاب اجباری عملی فراقانونی انجام بدهند...