rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

ایران کارگری

منتشر شده در • روزآمد شده در

اعتراض سندیکای کارگری شرکت واحد به «دستبند» زدن رضا شهابی در بیمارستان

media
رضا شهابی. DR

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اعزام رضا شهابی، کارگر زندانی، «با دستنبد» برای درمان به بیمارستان انتقاد کرد.


به گزارش سایت خبری این سندیکا، رضا شهابی « به دلیل عوارض جسمی در ناحیه گردن و کمر و پاهایش، روز یکشنبه بیستم آبان از زندان رجایی شهر به درمانگاه بیمارستان امام خمینی اعزام شد و پس از معاینه پزشک دوباره به زندان منتقل شد. »

بر اساس این گزارش رضا شهابی را « با دستبند » به بیمارستان بردند و اعتراض این کارگر زندانی به مسئولان زندان در این مورد را نشنیده گرفتند. این در حالیست که پیشتر بر اساس پیگیری همسر رضا شهابی، دادستانی تعهد کرده بود که رضا شهابی بدون دستنبد به بیمارستان برده خواهد شد.

طبق دستور پزشک، رضا شهابی برای انجام معاینات بیشتر در روزهای آینده دوباره از زندان به بیمارستان اعزام خواهد شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از « زدن دستبند به رضا شهابی و غل و زنجیر کردن فعالان کارگری و معلمان» شدیدا انتقاد و آن را محکوم کرده است.

این سندیکا خواهان آزادی بی قید و شرط رضا شهابی و لغو محکومیت ابراهیم مددی و داود رضوی، اعضای دیگر این سندیکا شده است.