rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه
خبر فوری
خبرگزاری فرانسه: شمار قربانیان سیل در شیراز به ۱۸ کشته ۶۸ زخمی افزایش یافت.

آرشیو روزنامه‌ها

منتشر شده در • روزآمد شده در

اعدام‌های ژاپن درروزنامه‌های فرانسه

media
@fotolia

درفرانسه اکنون یک هفته است که تعطیلات تابستانی اغازشده است. درفاصله دو ماهه‌ی ژوئیه – اوت فرانسه به استراحت می‌پردازد. به همین‌ مناسبت روزنامه‌ها کمتربه خبرهای روزو بیشتربه گزارش های تاریخی، فرهنگی و هنری می‌پردازند. روزنامه‌های امروزفرانسه نیزمملو ازگزارش‌های تاریخی وهنری است.


.

واما پس ازسال‌ها درژاپن احکام اعدام به اجرا گذاشته شد. روزگذشته اخباراعدام درژاپن درصدراخباروگزارش‌های جهان قرارگرفت. با اجرای احکام دادگاه توکیو رهبروشش تن از اعضای فرقه مذهبی " حقیقت عالی، اُوُم" اعدام شدند. در ماه مارس ۱۹۹۵ طرفداران این فرقه اى مذهبى در ايستگاه قطار زيرزمينى توكيو و برخی دیگر از ایستگاه‌های متروی شهری با انتشار گاز اعصاب "سارين" موجب كشته شدن ۱۲ نفر و آسيب ديدن هزاران نفر ديگر شدند.

روزنامه‌های امروزفرانسه به گستردگی به اعدام اعضای فرقه مذهبی "حقیقت عالی" پرداخته‌اند. فیگارو روزنامه صبح پاریس می‌نویسد: این اولین بارکه پس از احیای حکم اعدام درژاپن بود که احکام اعدام به صورت گروهی به اجرا گذاشته شد. ژاپن درسال 1993 باردیگرقانون اعدام را درمجموعه قوانین جزای خود احیا کرد.

فیگارومی‌نویسد: موضوعی که دراین رویداد نادردرژاپن جلب توجه می‌کرد عدم اطلاع رسانی وزارت دادگستری پیش از اجرای احکام بود. به نوشته فیگارو درژاپن اجرای احکام اعدام به این صورت است که تنها لحظاتی پیش ازاجرای حکم به محکوم اطلاع داده می‌شود که هنگام اجرای حکم فرارسیده است.

فیگارو می‌نویسد: درمورد اعدام اعضای فرقه‌مذهبی "حقیقت عالی" حتی یک صدا درژاپن درمخالفت با حکم اعدام برنخواست، وهنگامی که کمیسیون اروپایی مخالفت با اعدام روزگذشته بیانیه‌ای درتقبیح اعدام‌های ژاپن صادرکرد، مانند گذشته با موجی از واکنش‌های خشم‌آلود کاربران اینترنتی درژاپن رو به روشد.

فیگارومی‌افزاید: سازمان ملل کارزاروسیعی را برای خارج ساختن حکم اعدام ازقوانین جزای کشورهای عضوازجمله ژاپن آغازکرده است، با توجه به واکنش‌های صورت گرفته به نظرنمی رسد که ژاپن به کنواسیون بین المللی حذف اعدام ازقوانین جزا به‌پیوندد.

این کنواسیون قراراست درسال 2020 باشرکت اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل به اجرا گذاشته شود. به نوشته فیگارو، حتی حزب اصلی اپوزیسیون ژاپن نیزازواکنش به اعدام‌های روزپنجشنبه خود داری کرده است. به نوشته فیگارو هنوز شش تن دیگراز اعضای فرقه مذهبی "حقیقت عالی" درزندان درانتظاراجرای احکام به سرمی‌برند که بدون تردید نوبت آنها نیزفرا خواهد رسید.

لیبراسیون روزنامه گرایش چپ فرانسه نیزگزارشی را به اعدام‌ها درژاپن اختصاص داده. لیبراسیون می‌نویسد: ژاپن درکنارآمریکا دو کشورعضو"ژ7" هستند که همچنان درآنها احکام اعدام صادرمی‌شود، با این تفاوت که، درژاپن هیچگاه زمان اجرای حکم به آگاهی مردم نمی‌رسد، حتی خود زندانی نیزتا لحظات آخراززمان اجرای حکم خبری ندارد.

لیبراسیون می‌افزاید: با این حال درروزهای اخیر، با جا به جا شدن محکومین فرقه "حقیقت عالی"، روزنامه ها ازاحتمال قریب الوقوع بودن اجرای احکام خبرداده بودند. لیبراسیون می‌نویسد: درحال حاضر130 تن دیگرازمحکومین به اعدام درراهروهای مرگ زندان‌های ژاپن درانتظاراجرای احکام هستند.

اما فرانسه با گذشت سال‌ها وپذیرایی سالانه از ده‌ها میلیون توریست با نوعی اشباع درفضاهای جاذبه‌های تروریستی کشورروبه روست. به نوشته فیگارو جاذبه‌های توریستی فرانسه، که کم هم نیستند، با اشباع جمعیت بازدید کننده رو به روشده‌اند. فیگارومی‌نویسد: مشکل اساسی درصنعت توریسم این است که 95 درصد توریست‌ها ازپنج درصد جاذبه‌های توریستی جهان دیدن می‌کنند.

فیگارو می‌افزاید: فرانسه به عنوان اولین کشور جهان ازنظرمیزان بازدید کننده با مشکلات اشباع رو به روست.

درسال گذشته میلادی 87 میلیون نفربه‌عنوان جهانگرد ازفرانسه دیدن کردند. به نوشته فیگارو جزیره کوچک "مُون سن میشل" در"نرماندی" فرانسه امسال تابستان با اشباع روبه روست و قادربه پذیرایی ازهمه درخواست‌کنندگان هتل ورستوران نخواهد بود. این جزیره شامل تنها چند صد مترمربع خشکی است که درمیان آبهای دریای مانش حدود پانصد متردورازساحل به صورت تپه‌ای زیبا سربه آسمان کشیده است ویکی از جاذبه‌های توریستی جهان به شمارمی‌رود.

فیگارومی‌نویسد: حتی برج ایفل نیزبا این مشکل روبه روست زیرا ازسال اینده تصمیم گرفته شده است سقفی معیین برای میزان بازدیدکنندگان تعیین شود. سرمقاله نویس فیگارو دریاداشت سیاسی امروزخود درپاسخ به این پرسش که "چه باید کرد؟" می‌نویسد:

بی تردید باید دروحله اول ازمیراث ملی کشورحفاظت کرد، درمرحله دوم باید برای حفظ میراث ملی کشورشماربازدید کنندگان را محدود کرد، چه دراثاردارای جذابیت‌های پرطرفدارو چه درورودی های برخی ازشهرهای توریستی مانند آنچه که درمورد "دوبرونیک" درکرواسی صورت گرفته است.

"ژاک الیویه مارتن" می‌نویسد: حتی می‌توان به توریست‌ها پیشنهاد‌های جایگزین کرد، دیدارازآثاردیگر، ازموزه های دیگر، مسیرهای دیگرو حتی فصول دیگررا می توان به آنان توصیه کرد. سرمقاله نویس فیگارومی‌افزاید: به این ترتیب می‌توان توریست‌های هندی، چینی یا برزیلی را متقاعد کرد که دیدنی های بسیارجالب‌تری درکشورما وجود دارد و به ما کمک کنند تا آثارملی خود را بهترحفظ کنیم.