rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

ایتالیا پارلمان انتخابات

منتشر شده در • روزآمد شده در

انتخابات ایتالیا: هیچ حزبی به تنهایی قادربه تشکیل دولت نخواهد بود

media
انتخابات ایتالیا REUTERS/Ciro De Luca

انتخابات پارلمانی ایتالیا با پیروزی چشم‌گیرجنبش "٥ ستاره" به پایان رسید، اما هیچ یک از تشکل های سیاسی حاضردرانتخابات به تنهایی قادربه تشکیل دولت نخواهد بود..


آخرین نتایج به دست آمده ازشمارش حدود ٩٥ درصد آرا نشان می‌دهد که جنبش "٥ ستاره" به عنوان نیرومند‌ترین تشکل سیاسی درپارلمان آینده بیشرین کرسی‌ها را دراختیارخواهد داشت، اما درمجموع هیچ‌یک از فراکسیون‌های حاضردرپارلمان آینده به تنهایی قادر به تشکیل دولت نخواهند بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه آنچه قطعی به نظرمی‌رسد جنبش "٥ ستاره" با به دست آوردن ٣٢ درصد کل آرا به تنهایی بزرگترین فراکسیون را درمجلس آینده خواهد داشت.

"ماتئو سالوینی" رهبرجنبش راست افراطی "لیگ" بامداد روز دوشنبه گفت: ازآنجایی که ائتلاف راست متشکل ازراست افراطی "لیگ" و  راست میانه "فورسا ایتالیا" به رهبری "سیلویو برلوسکونی" با ٣٧ درصد بیشترین آرا را دراختیاردارند، ازاین رو حق خود می داند که دولت آینده را تشکیل دهد.

براساس قانون برای تشکیل دولت دراختیارداشتن ٣١٦ کرسی پارلمان الزامی است. برآوردها نشان می‌دهد ائتلاف راست افراطی با راست میانه به رهبری برلوسکونی بین ٢٢٥ تا ٢٦٥ کرسی مجلس را دراختیارخواهند داشت. راست افراطی ازپیش اعلام کرده است که حاضربه تشکیل دولت با جنبش "٥ ستاره" نخواهد بود.

چنانچه برلوسکونی، رهبرراست میانه "فورسا ایتالیا"، با راست افراطی به توافق نرسد، احتمال دارد که "فورسا ایتالیا" برای تشکیل دولت با حزب شکست خورده‌ی "دموکرات" وارد مذاکره شود. نتایج به دست آمده حکایت ازآن دارد که حزب "دموکرات" ایتالیا، به رهبری "ماتئو رنتسی" نخست وزیرپیشین باحدود ١٩ درصد آرا بازنده اصلی انتخابات روزیک‌شنبه بوده است.

با اعلام نتایج قطعی انتخابات روز یک‌شنبه این رئیس جمهوری ایتالیا خواهد بود که می‌بایست شخصیتی را ازمیان احزاب حاضردر پارلمان مامورتشکیل کابینه جدید نماید. با این حال حتی درصورت توافق میان راست میانه و راست افراطی "سیلویو برلوسکونی" رهبرراست میانه، و نخست وزیر٨١ ساله پیشین، به علت داشتن محکومیت قضایی نخواهد توانست پست دولتی احرازنماید. محرومیت قضایی برلوسکونی ازمشاغل دولتی تا سال ٢٠١٩ قوت اجرایی دارد.