rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

انتخابات جهان خاورمیانه سیاست عراق

منتشر شده در • روزآمد شده در

به نظر می آید که شرکت اندک مردم عراق در انتخابات مجلس به سود نامزدهای ضدّ سیستم حکومت این کشور تمام شده باشد

media
به نظر می آید که شرکت اندک مردم عراق در انتخابات مجلس به سود نامزدهای ضدّ سیستم حکومت این کشور تمام شده باشد REUTERS/Thaier al-Sudani

میزان مشارکت مردم عراق در انتخابات مجلس این کشور که روز گذشته برگزار شد، در مقایسه با انتخابات انجام گرفته از سال ۲۰۰۵ میلادی تا به حال اندک بود. امتناع مردم عراق از رفتن به پای صندوقهای رﺃی گیری به منزله بی اعتنایی و اهانت به سیاستمداران این کشور تلقی شده است. همچنین بنابر نخستین گزارشها، تاکنون نامزدهای گروههای ضدّ سیستم حکومت فعلی عراق از سایر نامزدها پیشی گرفته اند.


بر اساس گزارش کمیته انتخاباتی عراق، روز گذشته کمتر از ۴۵ درصد از مردم این کشور در رﺃی گیری شرکت کردند. امتناع مردم از رﺃی دادن مختص گروه یا پیروان دین یا مذهب خاصّی نبود. تنها ۳۲ درصد از ساکنان بغداد در رﺃی گیری دیروز شرکت کردند. بیشترین میزان عدم شرکت در رﺃی گیری در میان کردهای عراقی گزارش شده است. از سوی دیگر، تعداد اندکی از جوانان عراقی که ۶۰ درصد کلّ جمعیّت این کشور را تشکیل می دهند، در رﺃی گیری روز گذشته شرکت جستند.

بر اساس گفته یک منبع آگاه در وزارت کشور عراق، نامزدهای گروه حیدر عبادی، نخست وزیر کنونی عراق که از جانب کشورهای غربی حمایت می شود، در رقابت تنگاتنگ با نامزدهای گروه هادی عامری متشکّل از شبه نظامیان سابق گروه «الْحَشْدُ الشَّعْبی» که در بیرون راندن داعش از کشور نقشی اساسی داشتند، هستند. غالب نامزدهای گروه «الْحَشْدُ الشَّعْبی» روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارند.

یکی دیگر از رقبای گروه حیدر عبادی، نامزدهای گروه شکل یافته از اتحادّ میان مقتدا صدر و کمونیستها است که از تابستان سال ۲۰۱۵ میلادی هر هفته در اعتراض به رشوه خواری و خویشاوند سالاری راهپیمایی می کنند.