rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

تحریم اقتصاد ایران ایالات متحدۀ آمریکا

منتشر شده در • روزآمد شده در

تحریم های یکجانبۀ آمریکا مهمترین مانع ورود سرمایه به ایران است

media
بازار بورس در تهران ایرنا

ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی نوشت که بی ثباتی سیاست های پولی و مالی در کنار تحریم های یکجانبۀ آمریکا و غرب طی دهه های گذشته موجب شده که ایران از نظر جذب سرمایۀ خارجی در بین ۱۴۱ کشور جهان در رتبۀ ۱۱٠ قرار بگیرد. در این گزارش ایرنا افزوده است : شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مناسب یکی دیگر از عوامل مهم جذب سرمایه های خارجی است.


اگر چه این گزارش شکست حکومت ایران را در جذب سرمایه خارجی متوجۀ دو دولت محمود احمدی نژاد می کند، اما، با اتکا به برخی ارقام رسمی تصریح می کند که حتا بعد از برجام، جمهوری اسلامی ایران موفقیت چندانی در این زمینه نداشته است.

گزارش می افزاید که شرایط نامناسب اقتصاد داخلی و تحریم های یکجانبۀ غرب و آمریکا موجب شد تا شاخص خطرپذیری سرمایه در ایران که مهمترین شاخص جذب سرمایه خارجی و اعتبار هر کشور در این عرصه به شمار می رود در واپسین سال های دولت دهم به ٧ برسد که مختص کشورهای جنگ زده است.

سهم سرمایۀ خارجی در تولید ناخالص داخلی که در سال ۲٠٠٣ به بالاترین میزان خود یعنی ٣ درصد رسیده بود در سال ۲٠۱۲ به هشت دهم درصد نزول کرد.

ایرنا تصریح می کند که افت این شاخص باعث شد که در سال ۲٠۱٣ تنها سه پروژه در کشور با سرمایه گذاری خارجی راه اندازی شود که حاصل آن تنها ایجاد ٣۵٣ شغل در کشور بوده است. این شاخص در دورۀ حسن روحانی یعنی در سال های ۲٠۱۴ و ۲٠۱۵ به ترتیب به ٨ و ٩ پروژه ارتقا یافت که حاصل شان ایجاد ۵۴۱ شغل در داخل بوده است.

گزارش خبرگزاری ایرنا می افزاید که پس از برجام یعنی در سال ۲٠۱۶ بیست و دو پروژۀ داخلی با سرمایه خارجی شروع شد که روی هم ۵٣٧۹ شغل در کشور ایجاد کرد.