rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

چشم انداز روز علی خامنه‌ای حسن روحانی

منتشر شده در • روزآمد شده در

بود و نبود خامنه‌ای به کانون جدال قدرت در ایران تبدیل شده-گفتگو با حسن شریعتمداری

media
حسن شریعتمداری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران .

حدود سی سال پس از مرگ روح الله خمینی و انتخاب علی خامنه ای به عنوان جانشین او فیلم سانسور نشدۀ مذاکرات فقهای مجلس خبرگان رهبری برای انتصاب علی خامنه ای به مقام ولی فقیه منتشر شده است. در این فیلم که تا پیش از انتشار آن سندی محرمانه به شمار می رفته، خود علی خامنه ای و فقهای حاضر در نشست محرمانۀ مجلس خبرگان اعتراف می کنند که رهبر کنونی حکومت اسلامی ایران بدون برخورداری از شرایط قانونی و فقهی به طور موقت به عنوان رهبر جمهوری اسلامی برگزیده شده است.


پرسش هایی که با دیدن این فیلم بلافاصله در ذهن نقش می بندد عبارت از این است : چه کسانی این سند را و به چه منظوری منتشر کرده اند؟ چرا این سند امروز و در متن بحران بی سابقۀ حکومت اسلامی منتشر شده، آنهم هنگامی که در سراسر کشور شعارهایی علیه شخص آیت الله خامنه ای و حکومت مذهبی ایران سر داده می شود؟

در پاسخ به این پرسش ها حسن شریعتمداری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، از جمله گفته است : در متن بحران جاری کشور، یک جنگ قدرت نیز میان دو جناح حکومت اسلامی به رهبری علی خامنه ای، از یک طرف، و حسن روحانی، از طرف دیگر، جریان دارد. به گفتۀ حسن شریعتمداری مجریان اصلی این جدال قدرت از یک سو حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به رهبری علی خامنه ای است و از سوی دیگر وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی کشور به رهبری حسن روحانی. حسن شریعتمداری در ادامه افزوده است : حفاظت اطلاعات سپاه و جناح اصولگرا کوشیدند با بهره برداری از نارضایتی های گستردۀ عمومی شعار "مرگ بر روحانی" را در کشور جا بیاندازند تا به این ترتیب از رسیدن رئیس جمهوری به مقام ولایت پس از مرگ یا کناره گیری علی خامنه ای جلوگیری کنند. اما، از آنجا که خود حسن روحانی شخصیت امنیتی باسابقه حکومت اسلامی است و به فنون و رموز امنیتی رقبای درون قدرتش به خوبی آگاه است در مقابل شعار "مرگ بر خامنه ای" را تحریک کرد که به دلیل عمق و دامنۀ گستردۀ نارضایتی ها به سرعت در سراسر کشور فراگیر شد. حسن شریعتمداری معتقد است که اکنون این نارضایتی ها از کنترل رژیم و هر دو جناح آن خارج شده، هر چند جدال قدرت میان دو جناح حکومت اسلامی به قوت خود باقی است. حسن شریعتمداری بعید می داند که این جدال قدرت که اکنون به سرنوشت و بود و نبود جمهوری اسلامی گره خورده به زودی و به سادگی خاتمه یابد. او حتا رویارویی مسلحانۀ دو جناح حکومت اسلامی و ریزش در نیروهای آنها را نامحتمل ندانسته است.