rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

آرشیو هفته‌نامه‌ها

منتشر شده در • روزآمد شده در

اکسپرس: تشکیلِ پلیسِ ویژه برای کنترل روبات ها، از داوهای سیاسی بسیار مهم این قرن خواهد بود

media
روباتی برای انتقال به کره مریخ Nasa

هفته نامه های فرانسه به موضوعات گوناگونی پرداخته اند، از جمله مخاطرات بالقوه دنیایی آکنده از روبات و ﻣﺳﺄله مبارزه علیه اسلام گرایی افراطی در فرانسه.


اکسپرس، هفته نامه چپ میانه رو، یکی از مقاله های خود را به تهدیدات و خطرات ناشی از پیشرفت روزافزون در اختراع و ساخت روبات ها اختصاص داده است. نویسنده مقاله، وحشت خود را از دیدن فیلم ویدیوﺋﻰ آخرین سری روبات های ساخت شرکت بوستون داینامیکس با خوانندگان در میان نهاده است.

پیش از این، شرکت بوستون داینامیکس، طراحی و ساخت روبات های گوناگون بخصوص برای بخش نظامی و پروژه نرم افزاریِ شبیه سازی انسان را انجام داده است. "مارک ریبرت"، یکی از بنیاگذاران این شرکت در نوامبرسال ٢۰۱۷ اعلام کرد که تصور می کند که صنعت روبات سازی از سیستم اینترنتی گسترده تر خواهد شد.

در ادامه مقاله آمده است که شرکت گوگل از افزایش نوآوری در ساخت ماشین های هوشمند که جایگزین کارگران آمریکایی خواهد گردید، بیمناک شده و به همین دلیل، شرکت بوستون داینامیکس را به میلیاردر ژاپنی "ماسایوشی" فروخته است. ماسایوشی برای توسعه این شرکت ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و اظهار داشته است که در ٣۰ سال آینده روبات هایی با بهره هوشی ۱۰۰۰۰ ساخته خواهد شد. میانگین بهره هوشی انسان ۱۰۰ و بهره هوشی بزرگترین نوابغ و دانشمندان حدود ٢۰۰ می باشد.

به نظر نویسنده اکسپرس، خطرات و تهدیدات بالقوه تولید روبات متعددند و هکرها، جاسوسان، سارقین، تبهکاران و تروریستها می توانند از این ماشین های هوشمند برای ارتکاب انواع جراﺋﻡ سوء استفاده کنند. وی همچنین خاطر نشان کرده است که مجله "ساینس" در سال ٢۰۱۷ اعلام کرد که یک گروه متشکل از پژوهشگران کانادایی موفق گردیده است یک گونه ویروس منقرض شده عامل بیماری آبله را با بودجه ۱۰۰ هزار دلاری از نو تولید کند.

نویسنده مقاله می افزاید که بسیار ساده اندیشانه است اگر تصور کنیم که در آینده پیشرفت علوم گوناگون از قبیل نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، علوم کامپیوتر و علوم شناختی موجب افزایش و گسترش آزادی های فردی خواهد شد. او در ادامه این پرسش را مطرح می کند که زمانی که انسان، روبات هایی با بهره هوشی بسیار بالا ولی فاقد آگاهی و وجدان انسانی بسازد، چه پیش خواهد آمد؟ او نوشته است که در آن زمان روبات ها قادر به انجام اعمالی خشونت بار خواهند بود بی آنکه ﻣﺳﺅﻮﻟیت آن اعمال بر عهده یک انسان باشد.

به عقیده نویسنده، تشکیل یک نیروی پلیس ویژه برای کنترل روبات ها و ماشین های هوشمند یکی از ضروریت ها و داوهای سیاسی بسیار مهم این قرن خواهد بود. وی اضافه کرده است که پیچیدگی سیستم هوشی روبات ها چنان خواهد بود که مغز انسان ناتوان از ارزیابی آن خواهد شد. بنابراین افراد پلیس ویژه نظارت بر روبات ها هم باید خود، روبات باشند، زیرا از طرفی تعداد زیاد روبات ها که در سال ٢۰۴۰ به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد بالغ خواهد شد، امکان کنترل انسانی را غیرممکن خواهد ساخت و از طرف دیگر، هوش انسان یارای رقابت با هوش روبات ها را نخواهد داشت.

لوبس، هفته نامه چپ گرای فرانسه، در ستون ویژه خود به بررسی ﻣﺳﺄله مبارزه علیه اسلام گرایی افراطی در فرانسه پرداخته و نوشته که زمان آن فرا رسیده است که با ایدﺋولوژی اسلام گرایی افراطی به روشی سیستماتیک مقابله کرد تا بتوان ﺗﺄثیرات آن را در جامعه خنثی ساخت.

نویسنده لوبس افزوده است که در وضع کنونی جامعه فرانسه، برای جوانان مسلمان ترک کردن محل زندگی و گریز از نفوذ پیشوایان دینی افراطی بسیار سخت است و آنان مشکلات بسیاری برای یافتن کار دارند. به عقیده نویسنده، سیستم حکومتی جمهوری تنها به اعطای آزادی های اجتماعی و عمومی خلاصه نمی شود بلکه باید امنیت اقتصادی و امکان تغییر مکان را برای شهروندان فراهم سازد. به نظر وی، ﺗﺄمین کار و مسکن برای تمام اعضای جامعه از مساﺋل اساسی جامعه فرانسه است.