rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

فرانسه ورزش دوچرخه سواری تور دو فرانس

منتشر شده در • روزآمد شده در

دوچرخه سوار بریتانیائی، کریستوفر فروم، برای چهارمین بار برنده مسابقۀ «تور دو فرانس» شد

media
«کریستوفر فروم» برندۀ «تور دو فرانس» امسال در میان نفرات دوم و سوم «ریگوبرتو اوربان» و «رومن برده» دیده می شود A.S.O.

کریستوفر فروم دوچرخه سوار۳۲ سالۀ بریتانیائی که روز یکشنبه ۲۳ ژوئیه برندۀ یکصد و چهارمین «تور دو فرانس» شد، پیش از این نیز در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در این مسابقات به پیروزی رسیده بود. او ۳۵۴۰ کیلومتر طول ۲۱ مرحلۀ مسابقه را در ۸۶ ساعت و ۲۰ دقیقه و ۵۵ ثانیه پیود. «ریگوبرتو اوربان»، دوچرخه سوار کلمبیائی، و «رومن بَرده»، رقیبِ فرانسوی او، به ترتیب دوم و سوم شدند.


کریستوفر فروم در رقابت‌های امسال برندۀ هیچیک از مراحل مسابقه نشد امّا در طبقه بندی کلی در صدر جدول قرار گرفت. او در کلیّۀ مراحلِ «تور»، به استثنای یکبار، با ثبات و استمرار، تفوق خود را بر رقبا حفظ کرد و بویژه در مراحل کوهستانی و زمان‌سنجی توان خود را نشان داد.

پیشتازی او بر رقبا با این حال امسال کمتر از گذشته بود. «ریگوبرتو اوربان»، دوچرخه سوار کلمبیائی، با تنها ۵۴ ثانیه تاخیر پشت سر او و در ردۀ دوم قرار گرفت. دوچرخه سوار فرانسوی، «رومن بَرده»، که بر سکوی سوّم مسابقات ایستاد با تنها ۲ دقیقه و۲۰ ثانیه تاخیر نسبت به «کریستوفر فروم» به خط پایانی رسید.

آخرین مرحلۀ یکصدو چهارمین «تور دو فرانس» را دوچرخه سوار ۲۴ سالۀ هلندی «دیلان گروئنوگِن» سریع تر از دیگران پیمود و برای نخستین بار پیروز مرحله شد.

در «تور دو فرانس» ۲۰۱۷ که از اول تا ۲۳ ژوئیه برگزار شد، ۱۹۸ دوچرخه سوار در۲۲ اکیپ شرکت کردند. «تور دو فرانس» امسال از دوسلدروف در آلمان حرکت کرد و با گذر از چهار کشور آلمان، بلژیک، لوکزامبورگ و فرانسه در خیابان شانزه لیزۀ پاریس به پایان رسید.