rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

آلمان سیاست نازیسم

منتشر شده در • روزآمد شده در

رئیس سازمان امنیت آلمان به خاطر دفاع غیرمستقیم از نازی ها به مجلس احضار شد

media
هانس گئورگ ماسن رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان برای توضیح درباره علت دفاع غیرمستقیم از نئونازی ها به مجلس فدرال آلمان احضار شده است. REUTERS/Fabrizio Bensch

به گزارش روزنامه سویسی "نویه تسورشر تسایتونگ" هانس گئورگ ماسن رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان برای توضیح درباره علت دفاع غیرمستقیم از نئونازی ها به مجلس فدرال آلمان احضار شده است. ماسن که مسئولیت حفاظت از قانون اساسی را به عهده دارد، از سوی احزاب آلمان متهم شده است که در برخورد با ناآرامی های شرق آلمان از راستگرایانی پشتیبانی کرده که قانون اساسی را با حمله به خارجیان نقض می کنند.


دو هفته پیش در پی انتشار ویدئوئی که راستگرایان افراطی را در حال تعقیب دو جوان خارجی در شهر کمنیتس آلمان نشان می داد، هانس گئورگ ماسن رئیس سازمان امنیت آلمان در یک مصاحبه مدعی شد که سازمان تحت سرپرستی او سندی در دست ندارد که نشان بدهد در شهر کمنیتس دست راستی ها خارجیان را در خیابان ها تحت تعقیب قرار داده اند.

ویدئوی مورد نظر ماسن، نشان می داد دو جوان خارجی در حال فرار هستند و تعدادی از بیگانه ستیزان به دنبال آن ها می دوند. صحنه ای از این ویدئو نیز مردی را نشان می داد که قبل از فرار یکی از خارجی ها، در حالی که شیشه آبجو در دست دارد، او را به باد مشت و لگد گرفته و بقیه تماشا می کنند.

انتشار این ویدئو در شبکه های اجتماعی سبب شد که بسیاری نسبت به خطر تجدید صحنه های اقلیت ستیزی دوران هیتلر در آلمان هشدار بدهند. حتی مدیرعامل دایملر بنز هشدار داد که چرخش به راست در جامعه آلمان می تواند متخصصان خارجی را از کار برای صنایع این کشور منصرف کند.

فشار احزاب بر رئیس سازمان امنیت

رئیس سازمان امنیت آلمان به خاطر نفی اصالت ویدئوی منتشر شده، ظرف دو هفته گذشته به شدت زیر فشار رفت. رهبران برجسته حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات مسیحی وی را متهم کردند که در مقام رئیس سازمان امنیت داخلی که وظیفه اصلی آن مراقبت از قانون اساسی و تحت نظر گرفتن نقض کنندگان آن است، به جای انجام وظیفه قانونی با اظهارات نادرست خود در واقع راستگرایان و بیگانه ستیزان را تحت حمایت قرار داده است.

ماسن در مصاحبه خود به ابراز تردید نسبت به اصالت ویدئوی جنجالی اکتفا نکرده بود، بلکه گفته بود که "این ویدئو می تواند ساختگی  و با هدف سلب اعتماد مردم به امنیت آلمان منتشر شده باشد".

در پی این اظهارات، مراجعه به ویدئو در شبکه های مجازی در حدی خارج از تصور گسترش یافت و رهبران احزاب دموکرات مسیحی، سبزها و چپ ها به صورت جدی خواستار کناره گیری ماسن از مقام دولتی خود شدند.

دفاع وزیر کشور از ماسن

در پی تشدید فشارها، هورست زهوفر وزیر کشور آلمان به عنوان رئیس مستقیم ماسن وارد صحنه شد و ضمن انتقادی نرم از شکل بیان او گفت که ماسن از پشتیبانی کامل وی برخوردار است.

هورست زهوفر که ضمن تصدی وزارت کشور آلمان رهبری حزب محافظه کار سوسیال مسیحی را نیز بر عهده دارد، خود از مخالفان سرسخت سیاست پناهندگی آنگلا مرکل است و تاکنون بارها در دولت بحران آفریده است. وی از جمله سیاستمدارانی است که معتقدند آلمان باید دروازه های خود را به روی پناهجویان جدید ببندد و آن گروه از پناهجویانی را نیز که درخواست پناهندگی شان رد می شود، به سرعت اخراج کند.

تلاش های ماسن برای فرار از مسئولیت

دو جوان خارجی تحت تعقیب قرار گرفته از سوی بیگانه ستیزان در کمنیتس، در پی اظهارات رئیس سازمان امنیت آلمان در تماس با روزنامه های آلمانی اظهارات او را نفی کردند و یکی از آن ها ضمن تاکید بر اصالت ویدئو، اعلام کرد که حتی علیه فردی که او را کتک زده و وادار به فرار کرده، در همان روز واقعه نزد پلیس شکایت کرده است. پلیس کمنیتس نیز دریافت این شکایت را تایید کرد.

در پی انتشار اظهارات دو جوان، هانس گئورگ ماسن رئیس سازمان امنیت آلمان کوشید در مصاحبه دیگری اظهارات خود را اندکی تعدیل کند، اما باز هم آن را رد نکرد. این در حالی است که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نسبت به تعقیب خارجیان در کمنیتس ابراز تاسف کرده بود.

احضار رئیس سازمان امنیت آلمان به مجلس، با توجه به درخواست کناره گیری او از سوی احزاب دارای فراکسیون پارلمانی می تواند سبب صدور رای اعتماد و برکناری او شود. این امر ممکن است بهانه ایجاد بحرانی دیگر از سوی هورست زهوفر وزیر کشور محافظه کار آلمان شود که تاکنون چندبار تهدید به استعفا کرده، اما در لحظه آخر این تهدید را پس گرفته است.

تماس های محرمانه مکرر با یکی از رهبران اصلی حزب دست راستی افراطی "آلترناتیو برای آلمان" بر فشارهای علیه رئیس سازمان امنیت آلمان افزوده است. بسیاری از سیاستمداران آلمانی حزب آلترناتیو را متهم می کنند که با دامن زدن به نفرت علیه خارجی ها قانون اساسی آلمان را نقض می کند. رئیس این حزب، پس از اوج گیری انتقادها علیه رئیس سازمان امنیت داخلی، ادعا کرد که سه بار با او دیدار داشته است. ماسن باید در مجلس درباره این دیدارها نیز توضیح بدهد.

گسترش ناآرامی ها به یک شهر دیگر

ناآرامی های شرق آلمان که از روز 25 اوت امسال در پی قتل یک نجار 32 ساله اهل کمنیتس در درگیری میان راستگرایان و خارجیان آغاز شده است، هنوز فروکش نکرده، به "کوتن"، شهر دیگری در ایالت شرقی زاکسن سرایت کرد. ایالت زاکسن که تا پیش از وحدت دوآلمان به آلمان شرقی تعلق داشت، در زمینه بیگانه ستیزی در سال های اخیر شهرت یافته است. یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که 62 درصد مردم این ایالت تعداد خارجیان را برای آلمان زیاد ارزیابی می کنند. 38 درصد بقیه آنان نیز خواستار جلوگیری از مهاجرت مسلمانان به آلمان هستند.

در کوتن نیز روز 9 سپتامبر در جریان مشاجره و درگیری میان سه پناهجوی افغان و چند جوان راستگرای آلمانی، یک جوان 22 ساله آلمانی جان باخت. گروه های نئونازی و راستگرای افراطی این موضوع را بهانه ناآرامی های تازه قرار دادند، در حالی که تشریح جنازه جوان جان باخته ثابت کرد که او در نتیجه سکته قلبی درگذشته است.

با این همه هنوز دو جوان افغان در زندان به سر می برند. تنها اتهام آن ها از قتل به "درگیری منتهی به مرگ" تبدیل شده است. دو جوان خارجی متهم به قتل نجار 32 ساله آلمانی در شهر کمنیتس نیز همچنان در بازداشت به سر می برند و تحقیقات درمورد نقش آن ها در این قتل ادامه دارد.