rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

ایران محیط زیست

منتشر شده در • روزآمد شده در

سال ٩٧ خشک‌ترین سال ایران در ۴٧ سال گذشته خواهد بود

media
خشکسالی در ایران

وزیر نیروی دولت دوازدهم، رضا اردکانیان، می گوید : طی سه ماه و نیم گذشته فصل پاییز و زمستان در سال آبی ٩٦-٩٧ میزان بارش در کشور به طور متوسط ٣۴ میلیمتر است که نسبت به پارسال که سال نسبتاً خشکی بود، حدود ٣٧ درصد کاهش و نسبت به متوسط درازمدت حدود ۵۸ درصد کاهش داشته است. وزیر نیرو می افزاید که در حال حاضر خشک ترین سال را طی ۴٧ سال گذشته تجربه می کنیم و در برخی استان ها میزان بارندگی نسبت به ۵٠ سال گذشته در خشک ترین حالت است.


اردکانیان در ادامه می افزاید کشور باید متناسب با میزان نزولات آسمانی آب مصرف کند و زندگی و توسعۀ کشور متناسب با همین میزان سامان یابد. او خواستار صرفه جویی در مصرف آب شده، هر چند افزوده است که بخش شرب و بهداشت درصد پایینی از مصرف آب را در کشور تشکیل می دهد. بخش کشاورزی و به ویژه شیوه های سنتی و آشوب زدۀ آبیاری بالاترین سرانۀ مصرف آب را در کشور تشکیل می دهند. وزیر نیرو خطاب به کشاورزان کشور می گوید که سال سختی در پیش است. به گفتۀ او میزان بارش تا پایان اسفند ماه حدود ١۵ درصد کمتر از متوسط درازمدت خواهد بود.

بیش از ٣٣ هزار روستای ایران در نتیجۀ خشکسالی های پیاپی خالی از سکنه شده‌اند و آب آشامیدنی هزاران روستای دیگر کشور به وسیلۀ تانکرهای آب تأمین می شود. بیش از ١۵ میلیون نفر از جمعیت روستایی مهاجر کشور در حاشیۀ شهرهای بزرگ و در جستجوی کار و نان مستقر شده اند بی آنکه دولت مرکزی کمترین تدبیری برای تأمین نیازهای اولیه آنان به اجرا بگذارد.