rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

آرشیو روزنامه‌ها

منتشر شده در • روزآمد شده در

فیگارو: در صورت عدم انجام ائتلاف، ایتالیا با ﺧﻼء قدرت سیاسی روبرو خواهد گردید

media
سیلویو برلوسکونی رهبر حزب «به پیش ایتالیا»، ماتئو سالوینی رهبر حزب راست افراطی «لیگای شمال» و جورجیا ملونی رهبر حزب «برادران ایتالیا» در رم، یکم مارس ٢۰۱۸ REUTERS/Alessandro Bianchi

هجدهمین دوره انتخابات پارلمانی ایتالیا و تحلیل نتایج احتمالی آن، موضوع اصلی شماره های امروز نشریات «فیگارو» و «لیبراسیون» است.


فیگارو، روزنامه راست گرای فرانسه، یکی از عناوین ﺻﻓﺣﻪ نخست و نیز سر مقاله خود را به موضوع انتخابات سراسری ایتالیا که یکشنبه ۴ مارس/ ۱۳ اسفند در پیِ انحلال پارلمان در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد، تخصیص داده است. این رﺃی گیری برای انتخاب ۳۱۵ کرسی از ۳٢۰ کرسی مجلس سنا و ۶۳۰ کرسی مجلس نمایندگان صورت می پذیرد.

فیگارو می نویسد هرگز چنین عدم اطمینانی در مورد نتیجه یک انتخابات وجود نداشته است. به نوشته این روزنامه، تشکیل یک اﺋتلاف برای اداره ایتالیا ضروری و واجب است. تا به حال گروه متشکل از ائتلاف احزاب راست و راست افراطی در صدر نظر سنجی ها قرار گرفته است اما در صورت عدم انجام ائتلاف، ایتالیا با ﺧﻼء قدرت سیاسی روبرو و وارد یک دوره بی ثباتی شدید خواهد گردید.

فیگارو می افزاید از سوی دیگر ممکن است که نتیجه این رﺃی گیری منجر به پیروزی «جنبش ۵ ستاره» و تثبیت موقعیت آن به عنوان مهم ترین نیروی سیاسی ایتالیا شود.

فیگارو می نویسد برخی از پدیده های ویژه ایتالیا به اروپا هم سرایت کرده اند از جمله اعتراض به احزاب چپ و راست، پاره پاره شده چشم انداز سیاسی، رشد جنبش‌های عامه‌گرا و یا مردم فریب راست گرا، چپ گرا یا میانه رو، قدرت گرفتن نیروهای افراطی و ضد سیستم، تمرکز مباحثات بر موضوع مهاجرت و به خطر افتادن هویت ملی، شک و تردید نسبت به اتحادیه اروپا. در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ایتالیا در حالت تعلیق قرار خواهد داشت.

به نوشته فیگارو، در صورتی که ایتالیا در یک بن بست سیاسی گرفتار گردد، موقعیت منطقه یورو متزلزل و پروژه های تجدید قوای اتحادیه اروپا متوقف خواهد شد مضاف بر آنکه، در صورت به قدرت رسیدن احزابی که خواستار خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا هستند، بروکسل باید منتظر روزهای بسیار دشوارتر و تاریکتری نیز باشد.

فیگارو مقاله ای نیز در مورد بیماری آلزایمر دارد. به نوشته این روزنامه، گروهی از پژوهشگران انگلیسی زیر نظر پروفسور نیک فاکس در انستیتوی عصب شناسی یو سی الِ لندن، پژوهش هایی در زمینه بیماری آلزایمر انجام داده اند، افراد مورد آزمایش آنان که شمارشان به ۳۵ تن می رسد، از نظر ژنتیکی و ارثی آمادگی دارند که به آلزایمر زودرس مبتلا شوند، اما هنوز به آن دچار نشده اند. ٢۱ تن از این افراد حامل ژن های جهش یافته شکل موروثی بیماری آلزایمرند.

نتایج به دست آمده از تست حافظه ویژه ای که در طی این پژوهش ها انجام شده است، می تواند دورنماهای تازه ای برای تشخیص زودهنگام آلزایمر بگشاید. بنابر این نتایج، افراد مورد آزمایش، سالها پیش از آن که نخستین علاﺋﻡ بیماری را بروز دهند، دچار ضایعات مغزی می شوند. این پژوهشگران همچنین برای اولین بار نشان داده اند که در افرادی با مشخصات افراد مورد آزمایش مرحله تثبیت خاطرات بسیار زود صدمه می بیند.

لیبراسیون، روزناﻣﮥ چپ گرای فرانسه، نیز عنوان سر مقاله امروز خود را به انتخابات ایتالیا تخصیص داده است.

این روزنامه می نویسد ماتئو سالوینی که ریاست حزب راست افراطی «لیگای شمال» را بر عهده دارد و لوﺋﻳﺟﻰ دی مایو، رهبرِ ۳۱ ساله حزبِ «جنبش ۵ ستاره» طی هفته های اخیر از برخی مطالبات خود چون مبارزه با مهاجرت و خروج از اتحادیه اروپا صرفنظر و لحن تند خود را بسیار آرامتر کرده اند.

به نوشته این روزنامه، بسیار محتمل است که در طی انتخابات پيش رویِ ایتالیا در چهارم مارس/۱۳ اسفند، احزابِ مخالفِ ادامه عضویتِ اين کشور در اتحادیه اروپا اکثریت آراء را به دست آورند و حزب « لیگای شمال» که متحد حزب برلوسکونی به نام «به پیش ایتالیا» است، روانه کاخ نخست وزیری ایتالیا شود.