rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

آرشیو روزنامه‌ها

منتشر شده در • روزآمد شده در

ماری جوانا، نشست جی هفت، طارق رمضان وتجاوز جنسی درمطبوعات امروز

media
@fotolia

درماه‌های اخیردرفرانسه موضوع آزادی محدود گیاهان مخدر، مانند "ماری‌جوانا" وغیره به طورنسبی به بحث های روز مبدل شده است. دربرخی از کشورهای اروپایی، مانند هلند، درموارد عادی افراد می توانند با مراجعه به بارها وکافه‌تریاهای شهرهایی مانند "آمستردام" یا "روتردام" بدوراز محدودیت‌های پلیسی مواد مخدری مانند ماری جوانا را خریداری و درهمان مکان مصرف نمایند.


اکنون درفرانسه نیز بار دیگرموضوع لزوم مجازکردن محدود مصرف برخی ازانواع سبُک این گونه مواد مخدر دردستورکارمطبوعات و محافل سیاسی قرارگرفته است.ازهمین رو لیبراسیون روزنامه چپ‌گرای صبح پاریس مهم‌ترین گزارش پایان هفته خود را به جنبه های موضوعی وحقوقی استفاده ازنوعی ماده مخدر"ماری جوانا" درزبان فرانسه "کانابیس" اختصاص داده.

لیبراسیون می‌نویسد: ظاهراً کانادا اولین کشورعضو گروه هفت کشورصنعتی خواهد بود که می‌رود تا مصرف عناصرمخدرسبُک را ازفهرست قانون جزای خود حذف نماید. البته، به نوشته لیبراسیون، استفاده دارویی ازمواد مخدرسبُک درمورد بیماران با تجویزپزشک ازسال 2001 میلادی درکانادا ازاد است، اما اکنون دولت درصدد است استفاده تفننی از مواد مخدرسبُک را برای علاقمندان آزاد و پیامدهای آنرا مورد مطالعه قراردهد.

به نوشته لیبراسیون مجلس سنای کانادا، روزپنجشنبه این هفته، به تصویب طرح لایحه دولت "اوتاوا" درجهت آزاد سازی استفاده تفننی از مخدرسبک چراغ سبزداد. "جاستین ترودو" نخست وزیرکانادا درمبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که این لایحه را به مجلس برده و به تصویب برساند. لیبراسیون می‌نویسد: اکنون، با هموارشدن راه قانونی، احتمال می‌رود ازماه سپتامبرآینده وعده‌ی ترودو تحقق یافته و فروش مواد مخدرسبک برای مصارف تفننی درکانادا آزاد گردد.

لیبراسیون می‌نویسد: اگرچه پس از تصویب اجرای مفاد قانون برای همه‌ی مقامات و ایالات‌ها لازم الجرا خواهد بود، با این حال، منتخبین ایالات حق دخل تصرف درنحوه‌ی اجرای قانون را خواهند داشت. لیبراسیون می‌نویسد: به این ترتیب بود که نخست وزیرایالت "کبک" اعلام داشت که دولت وی راساً کارتوزیع و تهیه مواد مخدرسبک را برعهده خواهد داشت.

لیبراسیون می‌نویسد: حال با قانونی شدن استعمال مواد مخدرسبک، به عنوان یک امرتفننی، باید دیدهواداران آزادسازی آن درفرانسه برای تفاهم با دولت چه راهی را انتخاب خواهند کرد. درفیگارو یک گزارش دو صفحه‌ای کامل به ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و ا نتخابات پارلمانی وریاست جمهوری 24 ژوئن اختصاص داده شده.

فیگارو می‌نویسد: دولت اتریش تصمیم گرفت ده‌ها واعظ و متولی مساجد مسلمانانرا اخراج نماید. این افراد و هفت مسجدی که دستورتعطیل آنها صادرشده زیرپوشش مالی دولت ترکیه بوده‌اند. فیگارو با اشاره به مبارزات انتخاباتی اردوغان می‌نویسد: این که اردوغان ممکن است این بارانتخابات را ببازد دراذهان جا گرفته است. نشانه های نگرانی اردوغان را درحملات شدید او به مخالفین می توان مشاهده کرد.

اومخالفینن خود را با هیتلرمقایسه می‌کند و رقیب زندانی کُرد خود "صلاح الدین دمیرتاش" را تروریست خوانده است. فیگارو می‌افزاید: این بارانتخابات پارلمانی ترکیه، انگونه که رجب طیب اردوغان طی 13 سال گذشته آرایش داده بود، نخواهد بود.

به نوشته فیگارو اردوغان همیشه از افتراق و اختلاف درمیان مخالفین خود سود می‌برد، اما این بارخواست موکد وی مبنی برداشتن 300 کرسی درپارلمان و تضمین اکثریت پارلمانی آینده محقق نخواهد شد، زیرا، مخالفین حکومت وی امروزدریک صف واحد علیه حزب عدالت وتوسعه وارد مبارزات انتخاباتی شده‌اند.

فیگارو آنگاه به فعالیت‌های سلول‌های اسلامی وابسته به حزب عدالت وتوسعه دراروپا، و به ویژه فرانسه، می پردازد و می‌نویسد: درفرانسه حکومت اردوغان از حمایت دویست وپنجاه مسجد و 150 امام جماعت مسلمان برخورداراست که منابع مالی آنها توسط وزارت امورمذهبی دولت آنکارا تامین می‌شود. به نوشته فیگارو حزب اسلام‌گرای "اجماع ملی" ترکیه نیز ازحمایت هفتاد مسجد درفرانسه برخورداراست.

واما در"لوموند"، روزنامه عصرفرانسه، دوتیتر عمده به چشم می‌خورد. تشتت و اختلاف‌نظرها در نشست هفت کشورصنعتی درکانادا و پایان اولین دوربازجویی های طولانی اسلام‌شناس سوئیسی مقیم فرانسه "طارق رمضان"  که ازسوی چند بانوی اروپایی به ازارجنسی و تعرض به عنف متهم شده است. درمورد نشست نافرجام کانادا لوموند می‌نویسد: علی رغم حفظ ظاهرنشست سران " ژهفت" درکانادا با خشم و بی‌اعتمادی همراه بود. امنتاع قاطعانه‌ی رئیس جمهوری آمریکا از پذیرش روابط تجاری چند جانبه درتجارت بین‌المللی ، شرکای ایالات متحده را به طورجدی به این فکرواداشت که عملاً به مخالفت با سیاست های تک‌روانه‌ی آمریکا بپردازند.

لوموند دریک گزارش مفصل دیگر به آغازبازجویی‌های "طارق رمضان" استاد علوم اسلامی دردانشگاه های فرانسه وانگلستان می‌پردازد و می‌نویسد: طارق رمضان روزپنجم ماه جاری میلادی، ژوئن، یک روزتمام را دردادسرای پاریس گذراند وبه پرسش‌های بازپرس پاسخ داد. به نوشته لوموند، طارق رمضان ارتکاب به یک مورد از اتهام تجاوز را پذیرفته است، اما بقیه اتهامات بانوان شاکی را رد کرده است. گفته می‌شود طارق رمضان درشرح جریان به گریه افتاده است.