rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

آلمان شکنجه

منتشر شده در • روزآمد شده در

محاکمه ۳۱ مامور آلمانی به اتهام شکنجه سیستماتیک پناهجویان

media
محاکمه ۳۱ مددکار و نگهبان چند کمپ پناهندگی آلمان به اتهام شکنجه برنامه ریزی شده پناهجویان از روز پنجشنبه ۸ نوامبر در دادگاه ایالتی زیگن آغاز می شود. DR

محاکمه ۳۱ مددکار و نگهبان چند کمپ پناهندگی آلمان به اتهام شکنجه برنامه ریزی شده پناهجویان از روز پنجشنبه ۸ نوامبر در دادگاه ایالتی زیگن آغاز می شود. رئیس متهمان در چند مورد، خود فرمان بازداشت و تنبیه پناهجویان را صادر کرده بود.


بنا به گزارش اشپیگل آنلاین، شکنجه پناهجویان تا چهار سال پیش در اتاق شماره ۱۲۳ کمپ پناهندگی "بورباخ" در حوزه شهرستان "زیگ" آلمان ادامه داشته و اکنون محاکمه ۳۱ متهم آن آغاز شده است. مددکاران و نگهبانان بورباخ بین خود از اتاق شماره ۱۲۳ به عنوان "پی سی" نام می برده اند که مخفف عبارت "اتاق مشکلات" است.

ماجرای شکنجه پناهجویان در سال ۲۰۱۴ با کشف یک ویدئوی ۲۷ دقیقه ای برملا شد که ماموران کمپ ضمن شکنجه یک پناهجوی ۱۸ ساله الجزایری به نام کریم ضبط کرده بودند. اشپیگل آنلاین می نویسد که این ویدئو به دست یک روزنامه نگار رسید و منتهی به کشف و پی گیری فاجعه شد.

ویدئو نشان می دهد که چند مامور کریم را که مشروب خورده و کمی دیر به کمپ بازگشته است آنقدر می زنند تا استفراغ می کند. هنگامی که این جوان ضمن گریه کردن می پرسد به چه گناهی شکنجه می شود، یکی از ماموران سر او فریاد می زند: "پوزه ت رو ببند و توی استفراغ خودت بخواب".

پس از کشف این ماجرا تحقیقات درباره وضعیت کمپ های پناهندگی منطقه زیگ آلمان از سپتامبر ۲۰۱۴ آغاز و وضعیتی مشابه در چند کمپ دیگر هم از پرده بیرون افتاد. اشپیگل آنلاین می نویسد که حتی دولت ایالتی وقت هم نسبت به شکنجه و تحقیر پناهجویان بی تفاوت بوده است. کمپ های پناهندگی منطقه را یک شرکت خصوصی اداره می کرد.

حجم پرونده ای که در این مورد تهیه شده به ۳۰ هزار صفحه می رسد. از این میان، دادستان در کیفرخواست ۱۵۵ صفحه ای خود  ۵۴ مورد آزار و شکنجه را مشخص کرده که باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. ۳۱ مامور به آزار جسمی، اعمال فشار و سلب آزادی پناهجویان متهم شده اند. پرونده ۷ متهم دیگر هم دارد که رئیس کمپ بورباخ نیز در میان آن ها است. این هفت نفر، به خاطر اعتراف به گناهان خود قرار است به صورت جداگانه محاکمه شوند.

دو کارمند دولتی نیز در شمار متهمان هستند. این دو متهم شده اند که از آنچه از دسامبر ۲۰۱۳ تا سپتامبر ۲۰۱۴ در کمپ بورباخ می گذشته خبر داشته اند، اما هیچ اقدامی نکرده اند. رئیس وقت کمپ متهم اصلی پرونده معرفی شده است. وی که "ریکاردو اس" معرفی شده، در چند نامه به مددکاران و نگهبانان دستور داده است که پناهجویان ناآرام را برای دو ساعت در اتاق ۱۲۳ حبس کنند و در صورت تکرار او را در آن اتاق نگهدارند.

دادستان به استناد همین مدارک رئیس کمپ را به سلب آزادی و همکاری در شکنجه پناهجویان و ایجاد "دادگستری شخصی" متهم کرده است. به نوشته اشپیگل آنلاین این مرد در کمپ تحت ریاست خود شرایطی کاملا شبیه بازداشتگاه زندانیان خطرناک را ایجاد کرده بود.

نکته مهم دیگری که اشپیگل آنلاین در گزارش خود آورده این است که بسیاری از نگهبانان متهم به شکنجه و آزار پناهجویان افرادی با سوء سابقه بوده اند که در مقابل دریافت هفت و نیم یورو در ساعت کار می کرده اند.

هفته نامه اشپیگل دو عکس را ضمیمه گزارش خود کرده که نشان می دهند ماموران پناهجوی دست بسته ای را با شکم روی زمین انداخته اند، یکی از آن ها پای خود را با کفش روی گردن وی می فشارد و دیگری او را کتک می زند. هردو مامور در حال خندیدن دیده می شوند.