rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

خبر کوتاه زنان ورزش ایران

منتشر شده در • روزآمد شده در

مکارم شیرازی : مشکل مملکت حضور زنان در ورزشگاه ها نیست


آیت الله ناصر مکارم شیرازی امروز چهارشنبه هشتم آذرماه در جمع برخی طلاب حوزۀ علمیه قم گفت که حضور زنان در ورزشگاه ها مشکل مملکت نیست و این موضوع که در دولت احمدی‌نژاد به مسئله تبدیل شد از همان آغاز با مخالفت آیت الله خامنه ای و دیگر مراجع روحانی روبرو شد و به همین دلیل مسکوت ماند. مکارم شیرازی در ادامه افزوده است : با وجود این مخالفت ها عده ای از نو حضور زنان در ورزشگاه ها را مطرح و به مسئله تبدیل کرده اند و برای جلوگیری از حضور بانوان در مجالس ورزشی مصوبه و آئین نامه می نویسند.

الله مکارم شیرازی در ادامه افزوده است که مسئلۀ مملکت نه حضور زنان در مجالس ورزشی، بلکه مشکل نان و گران شدن آن، مشکل بانک هایی است که مردم را بیچاره کرده اند و یا بناهای فرسوده ای است که با یک زمین لرزه بر سر مردم آوار شده و جانشان را می گیرند. ناصر مکارم شیرازی افزوده است : مشکل کشور بیکاری جوانان و تعطیل شدن کارخانه هاست و باید آئین نامه برای رفع مشکلات نان، بیکاری، بناهای فرسوده و بانک ها بنویسند و نه دربارۀ جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه ها. به گمان آیت الله مکارم شیرازی چنین مصوبه ای بیراهه است که بدون حاشیه و پی آمد یا به گفتۀ او بدون فساد نمی ماند.