rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

فرانسه جامعه زنان قضایی

منتشر شده در • روزآمد شده در

نتایح یک همه‌پرسی: ۱۲ درصد زنان فرانسوی گفته‌اند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند

media
IFOP اولین شرکت نظر سنجی و تحقیقات بازاریابی در فرانسه است DR

نتایج تازه‌‌ترین نظرسنجی مؤسسه "ای‌فوُپ"* درباره تجاوز، اذیت و آزار جنسی زنان در فرانسه که روز جمعه ۲۳ فوریه/ ۴ اسفند منتشر شد، نشان می‌دهد که ۱۲ درصد زنان در این کشور حداقل یک تا چند بار قربانی تجاوز جنسی شده‌اند. در همین حال ۴۳ درصد زنان مورد سنجش اعلام کرده‌اند که مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.


اکثریت زنان قربانی تجاوز جنسی- در حدود ٧٨ تا ٨٨ درصد اعلام کرده‌اند که شخص متجاوز را می‌شناسند. فقط ١١ تا ١٩ در صد زنان گفته‌اند که پس از تجاوز از طریق مراجع قضایی اقدام به شکایت علیه متجاوز کرده‌اند.
این درحالی است که ۵۶ تا ۶٨ درصد زنان به مؤسسه نظرسنجی "ای‌فُوپ"* گفته‌اند که این موضوع را مخفی نگاه داشته و درباره آن با هیچکسی صحبت نکرده‌اند.

درهمین حال ۱۶ تا ٢٧ درصد زنان قربانی تجاوز جنسی اعلام کرده اند که پس از تجاوز اقدام به خودکشی کرده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که ٤۵ تا ۵٠ درصد زنان فرانسه از سوی مردان مورد رفتارها وگفتارهای غیرمتعارف و زننده جنسی قرار گرفته‌اند.

این نظر سنجی در روزهای ۶ تا ۱۶ فوریه سال جاری توسط مؤسسه فرانسوی "ای‌فُوپ" از یک نمونه آماری متشکل از ٢٫١۶٧ زن و دختر فرانسوی بیش از ۱٨ سال انجام گرفته است.

IFOP *