rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

اقتصاد ایران ارز دلار

منتشر شده در • روزآمد شده در

٢٧ میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است

media
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان در ایران FARS NEWS

حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به گزارش صندوق بین المللی گفته است که در سال ۹٦ حدود ٢٧ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که تلویحاً مورد تأئید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران نیز قرار گرفته است. او تصریح کرده است که هم اکنون بخش عمده ای از دلارها نزد مردم مانده که به هیچ وجه وارد چرخۀ اقتصادی نشده اند و علت آن هم این است که دولت هیچ برنامۀ منسجم و مدون اقتصادی ندارد و بودجۀ سال ۹٧ نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هیچیک از مشکلات اقتصادی جامعه و مردم را حل نخواهد کرد.


حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان در ایران، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، سیاست های ناروشن اقتصادی به ویژه سیاست ارزی کشور را از مهمترین دلایل کاهش پیوستۀ سرمایه گذاری در ایران دانسته است. او ارز را یکی از مهمترین متغیرهایی خوانده که بر کانون های مختلف اقتصادی کشور اثر می گذارد. مستخدمین حسینی پیرو این نظر گفته است که اگر سیاست ارزی کشور از ثبات لازم برخوردار نباشد و نرخ ارز دائماً توسط دولت دستکاری شود، سرمایه گذاری با تردید دائمی روبرو می شود.

مستخدمین حسینی افزوده است : به دلیل این بی ثباتی و دست اندازی دائمی دولت در نرخ ارز، اقتصاد کشور نه از رکود خارج شده و نه حتا توانسته به وضعیت سال ۱٣۹۰ بازگردد. از دیگر پی آمدهای این رکود و بی ثباتی در اقتصاد و بازار ارز ایران، خروج سرمایه از کشور و تمایل پس اندازها به سمت خرید ارز، طلا و سکه است که، به گفتۀ مستخدمین حسینی، هیچگونه بازدهی ندارد.

حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به گزارش صندوق بین المللی گفته است که در سال ۹٦ حدود ٢٧ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که تلویحاً مورد تأئید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران نیز قرار گرفته است. مستخدمین حسینی تصریح کرده است که هم اکنون بخش عمده ای از دلارها نزد مردم مانده که به هیچ وجه وارد چرخۀ اقتصادی نشده اند و علت آن هم این است که دولت هیچ برنامۀ منسجم و مدون اقتصادی ندارد و بودجۀ سال ۹٧ نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هیچیک از مشکلات اقتصادی جامعه و مردم را حل نخواهد کرد.

حیدر مستخدمین حسینی در جای دیگری از سخنانش در خصوص موانع خروج کشور از رکود گفته است که هم اکنون حدود ششصد متغیر و مانع در فضای کسب و کار ایران وجود دارد و به گفتۀ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، ۱۴٠٠ دستورالعمل نیز به عنوان بازدارندۀ کسب و کار در کشور عمل می کنند. وی در پایان گفته است که نرخ دلار روی بسیاری از تولیدات اثر می گذارد و افزایش بهای دلار افزایش نرخ تورم را در پی دارد.