rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

خبر کوتاه حماس اسرائیل فلسطین غزه

منتشر شده در • روزآمد شده در

یحیی سنوار به ریاست دفتر سیاسی حماس در نوار غزه برگزیده شد


یحیی سنوار، یکی از فرماندهان نظامی گروه حماس بعنوان رییس دفتر سیاسی این گروه در نوار غزه انتخاب شد. یحیی سنوار از اعضا تندرو گروه حماس اکنون جانشین اسماعیل هنیه شده است.

یحیی سنوار در سال ۲۰۱۱ در جریان تبادل اسرا از زندان اسرائیل آزاد شد. نام او سال گذشته در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت.

انتخاب یحیی سنوار بعنوان رییس دفتر سیاسی حماس در غزه موجب گسترش کنترل این گروه در منطقه نوار غزه می شود.

یحیی سنوار بنیانگذار شاخه نظامی حماس، گردان های قسام، است.