rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

حقوق بشر ایران

منتشر شده در • روزآمد شده در

یک دوتابعیتی دیگر از 14 ماه پیش درزندان اوین به سرمی برد

media

منابع خبری حقوق بشری می گویند، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی یک شهروند دو تابعیتی دیگر را دستگیر وزندانی کرده‌اند. به گزارش "کمپین حقوق بشرایران" این شهروندان ایرانی – انگلیسی به نام "محمد رضا هاشمی نبی" 50 ساله 14 ماه پیش به هنگام ورود به ایران توسط مامورین امنیتی بازداشت و ازآن هنگام درزندان اوین به سرمی برد.


بنا براین گزارش باگذشت 14 ماه اکنون خانواده آقای هاشمی نبی خبردستگیری وی منتشرمی‌کنند.

خانم "آمنه حیدری" مادر آقای هاشمی نبی با تائید این خبرگفته است: محمد رضا هاشمی نبی درسوم دیماه سال گذشته خورشیدی 1395 پس ازورود به ایران توسط پاسداران بازداشت شد و از آن هنگام درزندان اوین نگاهداری می‌شود. خانم حیدری گفته است که قاضی پرونده محمد رضا هاشمی "ابوالقاسم صلواتی" است.

خانم حیدری می‌افزاید، فرزندش از "جانبازان دوران جنگ ایران وعراق است" که پس از13 سال برای دیدارپدربیمارش به ایران سفرکرده بود ولی پیش از دیداربا پدر توسط مامورین بازداشت شد.

به گفته اعضای خانواده محمد رضا هاشمی نبی به "اقدام علیه امنیت ملی ازطریق همکاری با گروه یا جمعیت‌های خارج ازکشور" متهم است.

یک گزارش دیگرازایران حاکی است که مقامات قاضی جمهوری اسلامی درخواست تمدید مرخصی "باقرنمازی" شهروند ایرانی – آمریکایی را رد کرده اند.

باقرنمازی 81 ساله ازروز یک‌شنبه هفته گذشته برای انجام معاینات قلبی به مرخصی رفته بود، ولی مقامات دستگاه قضایی با تمدید مرخصی وی موافقت نکردند وباقرنمازی روز سه شنبه به زندان بازگشت.

یک مقام وزارت امورخارجه آمریکا ازبازگرداندن باقرنمازی به زندان "ابرازتاسف" کرده است.

وکیل آمریکایی باقرنمازی گفته است موکل وی علی رغم توصیه پزشک دولتی به زندان بازگردانده شده که این درواقع بمانند "صدورحکم مرگ" موکل اوخواهد بود.