rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

تاریخ تازه‌ها rss itunes

emission_image

رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.

بایگانی

تاریخچۀ کنگرۀ ایالات متحد آمریکا

فراز و نشیب روابط جمهوری اسلامی ایران با طالبان

فراز و نشیب برنامۀ موشکی ایران در ۴۰ سال گذشته

نگاهی به پیشینۀ مسیحیت در الجزایر

دو رویداد عظیمِ تاریخی دورۀ ریاست جمهوری جُرج بوشِ پدر

تاریخچۀ سازمان حفاظت محیط زیست ایران