rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

تاریخ تازه‌ها rss itunes

emission_image

رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.

بایگانی

امواج گرما در اروپا به ویژه در فرانسه از اوایل قرن گذشته تاکنون

نگاهی به روابط سرّی ایران و آمریکا از انقلاب تا آشکار شدن برنامۀ هسته‌ای

تاریخچۀ حَصر یا «حبس خانگی» و کاربستِ آن در ایران

قانونِ «دولت- ملتِ یهود»، سرانجامِ تاریخ پر فراز و نشیب صهیونیسم

تنگۀ هرمز و اهمیت استراتژیکی آن در گذار تاریخ

نگاهی به تاریخچۀ روابط جمهوریِ خلق چین با آمریکا

گوشه‌ای از تاریخچۀ روابطِ سازمان مجاهدین با آمریکا