rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

تاریخ تازه‌ها rss itunes

emission_image

رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.

بایگانی

تظاهراتِ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ از زبانِ بعضی از دست اندرکاران

درنگی در رویدادهای میدانِ «تیه نان مِن» پکن در سال ۱۹۸۹

گوشه‌ای از تاریخ نیروی هوایی ایران

گوشه‌ای از تاریخ روابط تجاری و فرهنگی هند و ایران

نشانه‌هایِ زایشِ دوبارۀ ناسیونالیسم عراقی پس از سقوط صدام حسین

آغاز و انجامِ کوشش‌های آمریکا برای خروج از برجام

دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کرۀ شمالی پس از ۶۵ سال کشاکش بی‌امان