rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

تاریخ تازه‌ها rss itunes

emission_image

رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.

بایگانی

نگاهی به تاریخچۀ کشاکش‌هایِ دینی در هندِ استقلال یافته

دختران خیابانِ انقلاب، فصل تازه ای در تاریخ زنان ایران

چند نکتۀ حقوقی- تاریخی دربارۀ بازداشت و سر به نیست شدنِ ایرانیان دو ملیتی

درنگی در تاریخچه و معنای رفراندوم

حقیقت تاریخی دربارۀ دفاع روشنفکران فرانسوی از انقلاب ۱۳۵۷

گذشته و حال نورعلی تابنده، سرسلسلۀ دراویش گنابادی

خراسانِ تاریخی و خراسانِ آرمانیِ داعش