rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

تاریخ تازه‌ها rss itunes

emission_image

رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.

بایگانی

جمال خاشُقجی روزنامه‌نگار ناپدید شدۀ سعودی که بود و چه گذشته‌ای داشت؟

گوشه‌ای از تاریخ روابط روس‌ها با اسرائیل

سازمان ملل و ایران: از آغاز تا انقلاب اسلامی

گوشه‌ای از سرگذشتِ زبان عربی در فرانسه و تاریخچۀ آموزش آن به فرانسویان

معاملۀ پایاپای و پیشینۀ آن در جامعه‌های انسانی

گذشته و اکنون اِدلِب و نیروهای درگیر در آن

تاریخچۀ دوُنِتْسْک، منطقۀ جدایی‌طلبِ اوکراین