rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

سیمای فرانسه rss itunes

emission_image

سیمای فرانسه : این مجلۀ رادیوئی به جنبه‌های گوناگون زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرانسه می‌پردازد و در پرتو رویدادهای جاری، توجه و کنکاش خود را به فرآیندهای راهبردی و ساختاری جامعۀ این کشور معطوف میکند.

بایگانی

ناسازۀ ناخرسندی در فرانسۀ بهروز

ماکرون و معضل تربیت کادرهای دولتی در فرانسه

کاتولیسیسم و صحنۀ سیاسی در فرانسه

کلیسای نُتردام : نماد بزرگترین تغییرات تاریخی هزار ساله

تاثیر شکاف‌های اجتماعی فرانسه بر انتخابات پارلمان اروپا

رسوایی های جنسی کشیشان و بحران بزرگ کلیسای کاتولیک فرانسه