rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

سیمای فرانسه rss itunes

emission_image

سیمای فرانسه : این مجلۀ رادیوئی به جنبه‌های گوناگون زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرانسه می‌پردازد و در پرتو رویدادهای جاری، توجه و کنکاش خود را به فرآیندهای راهبردی و ساختاری جامعۀ این کشور معطوف میکند.

بایگانی

فرانسه سنت مطالباتی منتهی به انقلاب ١٧٨٩ را ازسرمی گیرد

سه اصلاح بزرگ از جمله ساماندهی اسلام در فرانسه در سال ۲۰١٩

صورت‌های نوین نبردهای طبقاتی در فرانسه

همه‌پرسی، جنبش جلیقه زردهای فرانسه را به جنبشی سیاسی بدل کرد

حاشیه ای شدن حقوق بشر در سیاست خارجی امانوئل ماکرون

آزادی، نابرابری، برادری : تشدید شکاف درآمدها در فرانسه

اعتراض های اجتماعی فرانسه و نابودی کار