rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

سیمای فرانسه rss itunes

emission_image

سیمای فرانسه : این مجلۀ رادیوئی به جنبه‌های گوناگون زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرانسه می‌پردازد و در پرتو رویدادهای جاری، توجه و کنکاش خود را به فرآیندهای راهبردی و ساختاری جامعۀ این کشور معطوف میکند.

بایگانی

سناتورهای راست فرانسه با تحقیق دربارۀ سوءاستفاده جنسی از کودکان در کلیسای کاتولیک مخالفت کردند

شصت سال از تأسیس جمهوری پنجم فرانسه گذشت

حاکمیت زنان بر تن خویش نخستین شرط رهایی انسان است

"مارسلین لوریدان-ایونس" از آخرین بازماندگان آشویتس در فرانسه درگذشت

نابرابری در نظام آموزش ابتدایی فرانسه

تسلیح آینده، سیمای پنجاه سال تاریخ روشنفکری فرانسه