rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

صدا و سکوت rss itunes

emission_image

صدا و سکوت : حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد بشر زمینۀ اساسی این مجلۀ رادیوئی است. آزادی اندیشه، عقیده و بیان، احترام به حیثیت انسان، زندگی خصوصی و امنیت او، آزادی اجتماعات، حق برخورداری از برابری و عدالت، حقوق اقتصادی و اجتماعی و ... موضوعات گوناگون این برنامه را تشکیل می دهد. سخن شاهدان، دیدگاۀ کارشناسان و ترسیم سیمای مدافعان این حقوق و آزادیها در این مجلۀ هفتگی جایگاه ویژه‌ای دارد.

بایگانی

حق کار، حق عصیان و حق انسان در ایران

در تمام جهان علیه حکم ظالمانه "شش سال زندان برای دبیر کانون صنفی معلمان" اعتراض شده است

عفو بین‌الملل: بالغ شدن زیر حکم اعدام در ایران

بازداشت ۸۸۴ شهروند به اتهام سیاسی-امنیتی درایران طی سال ۲۰۱۵

وضعیت بحرانی زندان‌ کارون در اهواز

"طنز تلخ" اعتراض رهبران ایران به اعدام منتقدان

اعدام، آپارتاید و دولت دینی در ایران