rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

کتاب‌ها و اندیشه‌ها rss itunes

emission_image

کتاب‌ها و اندیشه‌ها از دیر باز با هم پیوندی ناگسستنی دارند. اندیشه‌ها بیشتر بر برگهای کتاب‌ها می نشینند و کتاب‌ها معمولا بستر سنتی اندیشه‌ها می‌ شوند. از همین روست که در این مجلۀ رادیوئی هر هفته بسراغ کتابی می رویم تا اندیشه‌های به امانت گذاشته شده در آنرا بازیابیم و یا در جستجوی اندیشه‌ای به کنکاش در کتابهایی که نگاهبانان آنند می پردازیم. نویسندگان، منتقدان و دست‌اندر‌کاران کتاب و اندیشه، بازیگران این مجلۀ رادیوئی‌اند.

بایگانی

انتشار داستان‌هایی از شاهنامه و گلستان برای کودکان فرانسه‌زبان

تهران، زنی که می‌داند زیبا نیست؛ گفت‌وگو با فریان صباحی

"مهاجرت یک نوع از مرگ است"؛ گفت‌وگو با نسیم وهابی

نمایش زندگی آقای نمایشنامه‌نویس؛ گفت‌وگو با محسن یلفانی

دویست اصطلاح تطبیقی زبان فارسی؛ گفت‌وگو با منیره کیانوش

لوئی فردینان سلین: سفر به اعماق نفرت؟

پاریس: حوری‌ها در میان ابرها