rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

کتاب‌ها و اندیشه‌ها rss itunes

emission_image

کتاب‌ها و اندیشه‌ها از دیر باز با هم پیوندی ناگسستنی دارند. اندیشه‌ها بیشتر بر برگهای کتاب‌ها می نشینند و کتاب‌ها معمولا بستر سنتی اندیشه‌ها می‌ شوند. از همین روست که در این مجلۀ رادیوئی هر هفته بسراغ کتابی می رویم تا اندیشه‌های به امانت گذاشته شده در آنرا بازیابیم و یا در جستجوی اندیشه‌ای به کنکاش در کتابهایی که نگاهبانان آنند می پردازیم. نویسندگان، منتقدان و دست‌اندر‌کاران کتاب و اندیشه، بازیگران این مجلۀ رادیوئی‌اند.

بایگانی

انتشار ترجمه "فابل‌های توفیق" به زبان فرانسه

پیوند فرهنگ‌های فرانسوی و فارسی در ادبیات تبعید ایران؛ گفت‌وگو با اسفندیار دانشور

زندگی در زندگی‌نامه نمی‌گنجد؛ گفت‌وگو با فرزانه میلانی

الکساندر سولژنیتسین در ایران؛ گفت‌وگو با رضا فرخفال

انتشار رمانی درباره حوادث تروریستی فرانسه در ایران

بررسی روابط ایران و فرانسه از گذر سفرنامه‌های ایرانی و فرانسوی

سرگذشت انتشارات و کتابفروشی "خاوران" به روایت بهمن امینی