rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

کتاب‌ها و اندیشه‌ها rss itunes

emission_image

کتاب‌ها و اندیشه‌ها از دیر باز با هم پیوندی ناگسستنی دارند. اندیشه‌ها بیشتر بر برگهای کتاب‌ها می نشینند و کتاب‌ها معمولا بستر سنتی اندیشه‌ها می‌ شوند. از همین روست که در این مجلۀ رادیوئی هر هفته بسراغ کتابی می رویم تا اندیشه‌های به امانت گذاشته شده در آنرا بازیابیم و یا در جستجوی اندیشه‌ای به کنکاش در کتابهایی که نگاهبانان آنند می پردازیم. نویسندگان، منتقدان و دست‌اندر‌کاران کتاب و اندیشه، بازیگران این مجلۀ رادیوئی‌اند.

بایگانی

از رمان عربی تا جامعه ایرانی

«نتردام پاریس» در ایران؛ گفت‌وگو با محمدرضا پارسایار

تنهایی تحمیلی انسان؛ گفت‌وگو با علیرضا روشن

انتشار ترجمه اشعار داریوش شایگان، یک سال پس از مرگ

«مریم مجدلیه»؛ گفت‌وگو با حسین دولت‌آبادی

نوروز در شعر فارسی؛ گفت‌وگو با احمد کریمی حکاک

در جست‌وجوی هویت افغان؛ گفت‌وگو با عتیق رحیمی