rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

پژواک جامعه rss itunes

emission_image

مجموعه‌ای است از گفتگوها و گزارشات اجتماعی در بارۀ جامعۀ فارسی زبان در داخل و یا خارج از مرزهای سرزمین اصلی خود. این مجلۀ رادیوئی به کالبد شکافی پدیده‌های اجتماعی، چنانکه هست، می پردازد و به کمک کارشناسان در درک فرآیند ظهور و بروز آن کوشش می کند.

بایگانی

نزاع میان روحانیت شیعه و مداحان؛ دو متولی برای یک دکّان

هشتم مارس، زنان ایرانی و ۳۹ سال مبارزه با قوانین برخاسته از فقه

مصادیق قانونی کودک آزاری در ایران

بررسی واکنش‌ جمعی ایرانیان به حوادث و سوانح مختلف

دختران انقلاب، دومین اعتراض سراسری علیه حجاب اجباری از ۱۳۵۷تاکنون؛ گفت‌وگو با شیرین عبادی

مشکلات ایرانیان برای آموختن زبان‌های انگلیسی و عربی

کاهش تمایل فرانسوی‌ها به فرزندآوری؛ دلایل و پیامدها