rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

پژواک جامعه rss itunes

emission_image

مجموعه‌ای است از گفتگوها و گزارشات اجتماعی در بارۀ جامعۀ فارسی زبان در داخل و یا خارج از مرزهای سرزمین اصلی خود. این مجلۀ رادیوئی به کالبد شکافی پدیده‌های اجتماعی، چنانکه هست، می پردازد و به کمک کارشناسان در درک فرآیند ظهور و بروز آن کوشش می کند.

بایگانی

قربانیان خشونت خانگی علیه زنان در فرانسه، ضعف قوانین یا مشکلات اجرایی؟

گفت‌وگو با روزنامه‌نگار ترکی که دولت اردوغان برای سر او جایزه تعیین کرد

پدیده‌های تازه محرم امسال در ایران؛ از لباس ویژه شام غریبان تا شرکت در مراسم عروسی قاسم و سکینه

دلایل اجتماعی افزایش تولد کودکان خارج از ازدواج در فرانسه

تاثیر شکنجه بر قربانیان و جامعه

کودکان بیوه، قربانیان قانون و سنت در ایران

از آمریکا تا ایران: چگونه با کمک موهای خود مبارزه کنیم