rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

پژواک جامعه rss itunes

emission_image

مجموعه‌ای است از گفتگوها و گزارشات اجتماعی در بارۀ جامعۀ فارسی زبان در داخل و یا خارج از مرزهای سرزمین اصلی خود. این مجلۀ رادیوئی به کالبد شکافی پدیده‌های اجتماعی، چنانکه هست، می پردازد و به کمک کارشناسان در درک فرآیند ظهور و بروز آن کوشش می کند.

بایگانی

از آمریکا تا ایران: چگونه با موهای خود مبارزه کنیم

انگیزه‌های اصلی جوانان غربی در گرایش به داعش در گفت‌وگو با "ماهیر گووِن"، نویسنده فرانسوی

از اسلامگراییِ در قدرت تا توسل به خشونت در کشورهای مسلمان

جمهوری اسلامی ایران، در این چهل سال ایدئولوژی خود را روی بدن زنان نوشت؛ گفت‌وگو با مسیح علی‌نژاد

شیوه‌های نوین برده‌داری در جهان؛ گفت‌وگو با مارسل دورینی، مورخ برده‌داری

پخش غیرانسانی اعترافات تلویزیونی: ضعف حکومت یا عدم حساسیت جامعه؟

دختران ایرانشهری، قربانی تجاوز مجرمان و بزه‌پوشی دستگاه قضائی