rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

چهره‌ها و گفتگوها rss itunes

emission_image

چهره‌ها و گفتگوها: این مجلۀ رادیوئی هر هفته به دیدار یک شخصیت سیاسی، فرهنگی، علمی، ورزشی،... می رود و در بارۀ تجربه‌ها و آموخته‌های وی و بویژه کارکرد آنها در دگرگونی باورها و دیدگاه‌ها با او گفتگو می کند. کاوش در چگونگی تحول افکار و اندیشه‌ها و از این راه درک انگیزه‌های پیوست‌ها و گسست‌های فکری و عملی، هدف این برنامه است. این دیدار و گفتگو گذشته را به آینده پیوند می زند و این چنین در بارۀ امیدها و آرزوها نیز پرس و جو می‌کند.

بایگانی

کلودین شفا : زیستن دور از ایران برای من همانند تبعید است

ناصر مهاجر: جمهوری اسلامی تلاش می‌کند روایت دوباره نویسی‌شده‌ای از تاریخ کشور ارائه کند

هوشنگ اسدی: چگونه انسان زیر دستگاه شکنجۀ یک حکومت ایئولوژیک نابود می‌شود

بهمن پناهی: دخالت سیاست‌های فرهنگی در زندگی و خلاقیت هنرمند خطرناک است

علی اصغر حاج سید‌جوادی: به دلیل سانسور، مردم و روشنفکران ما از طرح آیت‌الله خمینی برای ایجاد ولایت فقیه آگاهی نداشتند

سلیم شاهین، سلطان سینمای افغانستان

نعمت میرزازاده– آزرم: حاکمیّت امروز ایران میراث‌دار امام محمد غزالی است و بر همۀ فرزندانِ این سرزمین، نافرمانیِ مدنی از آن تفکّر، فرض تاریخی است