rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

چهره‌ها و گفتگوها rss itunes

emission_image

چهره‌ها و گفتگوها: این مجلۀ رادیوئی هر هفته به دیدار یک شخصیت سیاسی، فرهنگی، علمی، ورزشی،... می رود و در بارۀ تجربه‌ها و آموخته‌های وی و بویژه کارکرد آنها در دگرگونی باورها و دیدگاه‌ها با او گفتگو می کند. کاوش در چگونگی تحول افکار و اندیشه‌ها و از این راه درک انگیزه‌های پیوست‌ها و گسست‌های فکری و عملی، هدف این برنامه است. این دیدار و گفتگو گذشته را به آینده پیوند می زند و این چنین در بارۀ امیدها و آرزوها نیز پرس و جو می‌کند.

بایگانی

صدف خادم: زنان و مردان باید در ورزش جایگاه واحدی داشته باشند

فرنگیس حبیبی، مدیر پیشین بخش فارسی ار.اف.ای، بادبان برکشید و از این جهان درگذشت + [گفتگو]

پری زنگنه: می‌خواهم در سفر آخر گنجشک‌ها و سرود ایران مرا همراهی کنند

کلودین شفا : زیستن دور از ایران برای من همانند تبعید است

ناصر مهاجر: جمهوری اسلامی تلاش می‌کند روایت دوباره نویسی‌شده‌ای از تاریخ کشور ارائه کند

هوشنگ اسدی: چگونه انسان زیر دستگاه شکنجۀ یک حکومت ایئولوژیک نابود می‌شود

بهمن پناهی: دخالت سیاست‌های فرهنگی در زندگی و خلاقیت هنرمند خطرناک است